کمک فوری / حال این کودک وخیم است

کمک فوری / حال این کودک وخیم است کودک 12ساله که به سرطان در قسمت لگن  مبتلا شده نیاز به کمک فوری دارد. طبق نظر پزشک معالجش بایستی سریعا عمل جراحی و سپس شیمی درمانی…

حال این پدر و دختر نوجوانش وخیم و نیازمند کمک است

حال این پدر و دختر نوجوانش وخیم و نیازمند کمک است پدر و دختر نوجوانش نیاز به کمک فوری دارند پدر سرطان خون و باید عمل جراحی و شیمی درمانی شود ، دختر سرطان پوست…

کمک فوری / حال این مادر جوان وخیم است

کمک فوری/حال این مادر جوان وخیم است مادر جوان که  سرطان مری دارد نیاز به کمک فوری دارد. طبق نظر پزشک معالج باید عمل جراحی و سپس شیمی درمانی و پرتو درمانی شود. همسرش کارگر…

کمک فوری / حال این پسر و مادرش وخیم است

پسر جوان خانواده که یکی از چشمانش خونریزی کرده جهت عمل جراحی نیاز به کمک فوری دارد. بدلیل فشار زیاد حین کارکردن رگهای یکی از چشمانش خونریزی کرده و باید عمل جراحی شود. پدر خانواده…

حال این مادر وخیم و نیازمند کمک است

مادر میانسال که بدلیل دیابت باید پایش را جراحی کنند نیاز به کمک فوری دارد. طبق نظر پزشک معالج باید جراحی و سپس بصورت مداوم مورد درمان قرار بگیرد زخمهای شدیدی در پایش بوجود آمده…