کمک فوری / نگذاریم این مادر جوان فلج شود

کمک فوری / نگذاریم این مادر جوان فلج شود مادر بیمار برای ادامه زندگی و راه رفتن نیاز به کمک فوری دارد بدلیل افتادن از پله ها  دستانش شکسته و نخاع گردنش آسیب دیده و…

کمک فوری/ حال این مادر عزیز وخیم است

کمک فوری/ حال این مادر عزیز وخیم است مادر جوان  که به سرطان حنجره مبتلا شده نیاز به کمک فوری دارد. سال قبل  با شیمی درمانی و دارو  بیماریش بهبود یافته بود ولی متاسفانه دوباره…

کمک فوری به ادامه زندگی نوزاد بیمار

کمک فوری به ادامه زندگی نوزاد بیمار نوزاد بیمار که تومور مغزی مادرزادی دارد جهت عمل جراحی  نیاز به کمک فوری دارد. تشنج های مداوم دارد و تا چند روز آینده باید عمل جراحی شود…

حال این مادر وخیم و نیازمند کمک است

حال این مادر وخیم و نیازمند کمک است مادر میانسال برای عمل جراحی و شیمی درمانی نیاز به کمک فوری دارد. چند ماهی است به سرطان معده و روده مبتلا شده و طبق نظر پزشک…

کمک فوری / حال این مادر جوان وخیم است

کمک فوری / حال این مادر جوان وخیم است مادر جوان که در شکمش توده سرطانی دارد نیاز به کمک فوری دارد طبق نظر پزشک معالج باید سریعاً عمل جراحی و سپس دوره درمانش با…