کمک به عمل جراحی و تامین سرپناه مادر نیازمند

کمک به عمل جراحی و تامین سرپناه مادر نیازمند

مادر سالخورده که کلیه هایش را از دست داده جهت عمل جراحی نیاز به کمک فوری دارد.

چند ماهی است که با دیالیز زنده است و اخیرا اهدا کننده ای پیدا شده که یک کلیه به این مادر عزیز اهدا کنه، همسرش فوت کرده و مستاجر است.

این مادر مریض یک دختر جوان دارد که باهاش زندگی می کند و در یک شرکت خصوصی کار می کند ، چند ماهی است که اجاره خانه شون عقب افتاده و صاحب ملک درخواست تخلیه داده است.

امیدواریم بتوانیم با کمک و یاری خداوند متعال و شما عزیزان مبلغی تهیه و به تامین هزینه های عمل جراحی و تامین سرپناه برای این مادر عزیز و بیمار هدیه بدهیم.

یا علی

 پرداخت آنلاین : 

شماره شبا : IR090570033881011584199101

شماره کارت  : 5022291900030667

 

معرفی نیازمندان به خیریه حکیم

چگونه نیازمندان را به خیریه حکیم معرفی کنیم؟ در جامعه ما همواره افراد نیازمندی وجود دارند که به کمک های خیریه ها

کمک به مادران سرپرست خانوار

کمک به مادران سرپرست خانوار

چگونه به مادران سرپرست خانوار کمک کنیم؟ مادران سرپرست خانوار با چالش‌های زیادی در زندگی روزمره خود مواجه هستند. از تأمین مالی