پست های وبلاگ

Tag Archives for رونق اقتصادی

پشتیبانی از کارآفرینی در جوامع محلی: تجربه یک پروژه خیریه

پشتیبانی از کارآفرینی در جوامع محلی: تجربه یک پروژه خیریه

توسعه اقتصادی در جوامع محلی از اهمیت بسزایی برخوردار است. با پشتیبانی از کارآفرینی، می‌توان زمینه‌های جدیدی برای رشد و پیشرفت اقتصادی فراهم کرد. یکی از راهکارهای مؤثر برای ایجاد رونق اقتصادی محلی، شناخت نیازها…