حال این پدر و دختر نوجوانش وخیم و نیازمند کمک است

حال این پدر و دختر نوجوانش وخیم و نیازمند کمک است

پدر و دختر نوجوانش نیاز به کمک فوری دارند

پدر سرطان خون و باید عمل جراحی و شیمی درمانی شود ، دختر سرطان پوست دارد و باید 6 دوره شیمی شود.

امیدواریم با کمک و یاری خداوند متعال و شما عزیزان بتوانیم مبلغی تهیه و این پدر و فرزند عزیزش هدیه بدهیم.

یا علی

پرداخت آنلاین : 

شماره شبا: IR090570033881011584199101

?: ۵۰۲۲۲۹۱۹۰۰۰۳۰۶۶۷

? ۹#*۲*۰*۷۲۴*

پرداخت فطریه به موسسات خیریه

پرداخت فطریه به موسسات خیریه

 دریچه‌ای به سوی کمک به نیازمندان چرا پرداخت فطریه مهم است؟ فطریه یکی از ارکان مهم در دین اسلام است که مسلمانان