جشنواره خیریه محک

در برخی کشورهای خارجی رویدادها در تاریخ‌های مشخصی برگزار و سالانه تکرار می‎‌شوند. مانند جشنواره موسیقی oxjam که هرسال در ماه اکتبر برگزار می‌شود. هدف گروه‌های موسیقی شرکت‌کننده، مبارزه با فقر و گرسنگی جهانی است.

خیریه کمک به معتادان

خیریه کمک به معتادان

 ناجی جان‌های گرفتار در تار و پود اعتیاد در اعماق تاریکی اعتیاد، امیدی روشن سوسو می‌زند. خیریه حکیم، فرشته‌ای نجات‌بخش برای کسانی