کمک فوری/نگذاریم این پدر جوان فلج شود

پدری حدوداً 40 ساله ساکن یکی از شهرهای شمالی کشور که بعلت افتادن از ارتفاع دیسک کمرشان پاره شده و در حال حاضر کاملاً از کار افتاده اند و طبق نظر پزشک معالج باید سریعاً مورد عمل جراحی و پلاتین کار گذاشته شود.

ایشان مستاجر می باشد و دارای دو دختر کوچک می باشد که یکی محصل و دیگری 4 ساله می باشد.

از مدتها پیش بی کار هستند و توانایی تامین هزینه جراحی و بستری را ندارند و حتی پول رهن منزلشان تمام شده و همسرش با کارگری در منازل مردم اندک درآمدی دارد که همان نیز صرف مایحتاج روزانه خانه و فرزندان می شود.

در صورت عدم عمل جراحی سریع برای همیشه خانه نشین و از کمر فلج می شوند.

درنظر داریم با یاری خداوند متعال مبلغ 15 میلیون تومان برای کمک به تامین هزینه های عمل جراحی و سایر هزینه های مربوط به ایشان جمع آوری و در اختیار ایشان قرار دهیم.

یاعلی

💳: 5022291900030667

📲 *724*0*2*9#

🆔 @hakeimngo

معرفی نیازمندان به خیریه حکیم

چگونه نیازمندان را به خیریه حکیم معرفی کنیم؟ در جامعه ما همواره افراد نیازمندی وجود دارند که به کمک های خیریه ها

کمک به مادران سرپرست خانوار

کمک به مادران سرپرست خانوار

چگونه به مادران سرپرست خانوار کمک کنیم؟ مادران سرپرست خانوار با چالش‌های زیادی در زندگی روزمره خود مواجه هستند. از تأمین مالی