گزارش مهربانی/کمک فوری به عمل جراحی مادر جوان

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ ۱3 میلیون تومان برای کمک به این مادر بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

پرداخت فطریه به موسسات خیریه

پرداخت فطریه به موسسات خیریه

 دریچه‌ای به سوی کمک به نیازمندان چرا پرداخت فطریه مهم است؟ فطریه یکی از ارکان مهم در دین اسلام است که مسلمانان