کمک فوری به عمل جراحی پسر بیمار

پسر جوان که به بیماری کبد مبتلا شده جهت عمل جراحی و ادامه درمان نیاز به کمک فوری دارد ، ایشان باید قبل از عمل جراحی چند تا آمپول که خیلی هم گرانقیمت است تهیه و تزریق نماید تا عمل جراحی شود.

پدرش بیکار و ساکن حاشیه تهران می باشد که بسختی امورات زندگیش را می گذراند.

حال در نظر داریم جهت کمک به عمل جراحی و تهیه دارو و آمپول این بیمار مبلغ ۲۰ میلیون تومان تهیه و در اختیار خانواده اش قرار دهیم.
یا علی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

🆔 @hakeimngo

📲 9#*2*0*724*

پرداخت فطریه به موسسات خیریه

پرداخت فطریه به موسسات خیریه

 دریچه‌ای به سوی کمک به نیازمندان چرا پرداخت فطریه مهم است؟ فطریه یکی از ارکان مهم در دین اسلام است که مسلمانان