کمک فوری به عمل جراحی مادر جوان

مادر جوان که بدلیل آرتروز در هر دو دست خانه نشین شده جهت عمل جراحی نیاز به کمک فوری دارد .
همسرش بیکار و مستاجر در محله ای در حاشیه تهران مستاجر است که یکی از فرزندانش معلولیت ذهنی دارد.
حال بنا داریم با کمک و یاری شما عزیزان مبلغی تهیه و در اختیارشان برای تامین قسمتی از هزینه ی عمل جراحی و هزینه های یومیه زندگیش قرار دهیم.

یاعلی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 *724*0*2*9#

🆔 @hakeimngo

پرداخت فطریه به موسسات خیریه

پرداخت فطریه به موسسات خیریه

 دریچه‌ای به سوی کمک به نیازمندان چرا پرداخت فطریه مهم است؟ فطریه یکی از ارکان مهم در دین اسلام است که مسلمانان