کمک فوری به خانواده گرفتار و نیازمند

 پسر بزرگ خانواده دچار معلولیت و قطع عضو از ناحیه هر دو دست شده و مادرش کلیه اش را از دست داده و پدر خانواده بیمار و سالخورده است که بدلیل کهولت سن در بستر بیماری افتاده ،  یک خواهر و یک برادر معلول جسمی حرکتی دارد .
سرپرست  این خانواده پرجمعیت و گرفتار پسر بزرگ خانواده بود که اون هم در بستر بیماری افتاده است که سالم خانواده بود که متاسفانه بدلیل این حادثه نه تنها قادر به کار کردن نیست بلکه باید هزینه درمان و جراحی دستان خود را نیز تامین کند.
حال در نظر داریم با کمک و یاری پروردگار متعال و شما عزیزان گرامی مبلغی تهیه و در اختیار این مرد جوان قرار دهیم.

یا علی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 *724*0*2*9#

🆔 @hakeimngo

پرداخت فطریه به موسسات خیریه

پرداخت فطریه به موسسات خیریه

 دریچه‌ای به سوی کمک به نیازمندان چرا پرداخت فطریه مهم است؟ فطریه یکی از ارکان مهم در دین اسلام است که مسلمانان