حال این پدر جوان وخیم و نیازمند کمک است

حال این پدر جوان وخیم و نیازمند کمک است

پدر جوان جهت جلوگیری از فلج شدن نیاز به کمک فوری دارد

هنگام کارکردن در ساختمان بدلیل افتادن از داربست ،گردن و کمرش بشدت آسیب دیده و خانه نشین شده است و خانواده اش در بدترین وضعیت زندگی می کنند.

طبق نظر پزشک معالج باید عمل جراحی و پروتز گذاشته شود تا فلج نشود.

یک بچه کوچک دارد و توان تهیه پروتز و تامین هزینه های عمل جراحی را ندارد و نیازمند کمک و یاری است.

امیدواریم بتوانیم با کمک و یاری خداوند متعال و شما بزرگواران بتوانیم هزینه های مربوطه را تامین نماییم.

یا علی

پرداخت آنلاین: https://hakeim.ir/pay3/

شماره شبا: IR090570033881011584199101

شماره کارت:5022291900030667

 

معرفی نیازمندان به خیریه حکیم

چگونه نیازمندان را به خیریه حکیم معرفی کنیم؟ در جامعه ما همواره افراد نیازمندی وجود دارند که به کمک های خیریه ها

کمک به مادران سرپرست خانوار

کمک به مادران سرپرست خانوار

چگونه به مادران سرپرست خانوار کمک کنیم؟ مادران سرپرست خانوار با چالش‌های زیادی در زندگی روزمره خود مواجه هستند. از تأمین مالی