حال این نوزاد وخیم و نیازمند کمک است

نوزاد بیمار که به صورت مادرزادی به بیماری CF  مبتلاست نیاز به کمک فوری دارد.

برای ادامه زندگی و درمان باید از داروهای خاص استفاده کند ولی تهیه آن خیلی گران قیمت است.

پدرش کارگر و توان تهیه داروها و ادامه درمان فرزندش را ندارد .

حال در نظر داریم با کمک و یاری خداوند متعال و شما بزرگواران مبلغی تهیه و در اختیار پدر این کودک بیمار قرار دهیم

یا علی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

🆔 @hakeimngo

پرداخت فطریه به موسسات خیریه

پرداخت فطریه به موسسات خیریه

 دریچه‌ای به سوی کمک به نیازمندان چرا پرداخت فطریه مهم است؟ فطریه یکی از ارکان مهم در دین اسلام است که مسلمانان