کمک فوری به عمل جراحی و تپش قلب کودک بیمار

بازدیدها: 0

کودک خردسال که دچار بیماری قلبی است برای ادامه زندگی و ادامه تپش قلبش نیاز به کمک فوری دارد ، چند ماه پیش بدلیل گشادی دریچه قلبش یکبار عمل جراحی شده و این کودک بیمار باید برای تکمیل درمان و رفع مشکل سریعا دوباره مورد عمل جراحی قرار بگیرد .
پدرش کارگر و ساکن جنوب کشورمان هستند و توان تامین هزینه های انتقال بیمار به تهران و انجام عمل جراحی کودکشان را ندارند.

در نظر داریم با کمک و یاری پروردگار متعال و شما عزیزان گرامی مبلغی تهیه و در اختیار این خانواده بیمار قرار دهیم.

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

🆔 @hakeimngo

📲 9#*2*0*724*

کمک فوری/ این مادر جوان نیازمند کمک است

بازدیدها: 0

مادر جوان که بدلیل درد شدید در دیسک گردن و آرتروز در بستر بیماری افتاده جهت عمل جراحی نیاز به کمک فوری دارد این مادر یکبار هم با کمک شما عزیزان عمل جراحی شده است و باید یکبار دیگر تحت درمان و عمل جراحی قرار بگیرد.
همسرش بدلیل اعتیاد شدید ترک خانواده کرده و حالا خود این بانو سرپرستی دو فرزند کوچک خود را برعهده دارد.
ساکن یکی از محلات حاشیه ای در جنوب تهران و مستاجر است.
حال بنا داریم با کمک و یاری خداوند متعال و  شما عزیزان مبلغی تهیه و در اختیار این مادر جوان قرار دهیم.

یا علی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

🆔 @hakeimngo

📲 9#*2*0*724*

کمک فوری به عمل جراحی مادر جوان

بازدیدها: 155

مادر جوان که بدلیل تیرویید شدید و عدم مراجعه به موقع به پزشک به سرطان گردن مبتلا شده جهت عمل جراحی و ید درمانی نیاز به کمک فوری دارد.

ساکن روستایی در شمال غرب کشورمان و همسرش هم بیکار می باشد.
در نظر داریم با کمک و یاری پروردگار متعال و شما عزیزان گرامی مبلغی تهیه و در اختیار این خانواده محترم قرار دهیم.

 

یا علی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

🆔 @hakeimngo

📲 9#*2*0*724*

کمک فوری/حال این دختر جوان وخیم است

بازدیدها: 798

دختر و نو عروس جوان که به بیماری سرطان سارکوم (بافت استخوانی در پاشنه پا) مبتلا شده نیاز به کمک فوری دارد .
ایشان باید سریعا عمل جراحی و سپس شیمی درمانی شود تا به زندگیش ادامه دهد .
پدرش کشاورز و تامین هزینه های زندگیش به سختی انجام می شود.
کمک کنید برای تامین بخشی از هزینه هایش مبلغ 20 میلیون تهیه و برای عمل جراحی این دختر جوان بیمار در اختیار خانواده بی بضاعت آبرومند ایشان قرار دهیم.

یا علی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

🆔 @hakeimngo

📲 9#*2*0*724*

کمک فوری به عمل جراحی پدر و پسر خردسالش

بازدیدها: 0

پدر جوان خانواده که به سرطان پوست مبتلا شده جهت ادامه زندگی و درمان نیاز به کمک فوری دارد ایشان باید سریعا شیمی درمانی و عمل جراحی تا از سرایت بیماری به سایر نقاط بدن جلوگیری شود ، هزینه عملش ۱۵ میلیون تومان است.
پسر خردسال خانواده بدلیل کوتاهی در پاشنه پا باید عمل جراحی بشه تا بتونه مثل بقیه بصورت عادی راه برود که هزینه عمل جراحی و تهیه کفش آن ۲۰ میلیون تومان می باشد ، ساکن اطراف تهران و مستاجر هستند

حال در نظر داریم با کمک و یاری خداوند متعال و شما بزرگواران این مبلغ را تهیه و در اختیار این خانواده محترم قرار دهیم.

 

یا علی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

🆔 @hakeimngo

📲 9#*2*0*724*

کمک فوری/ حال مادر جوان وخیم است

بازدیدها: 653

مادر جوان برای عمل جراحی و شیمی درمانی نیاز به کمک فوری دارد این مادر جوان به سرطان معده و روده مبتلاست.

همسرش کارگر و یک بچه کوچک دارد ، ساکن شمال کشورمان است .
طبق تجویز پزشک معالج باید ۴ دوره شیمی درمانی و سپس مورد عمل قرار بگیرد.

حال در نظر داریم با کمک و یاری خداوند متعال و شما بزرگواران مبلغ 15 میلیون تومان تهیه و در اختیار این خانواده محترم قرار دهیم.

 

یا علی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

🆔 @hakeimngo

📲 9#*2*0*724*

 

کمک فوری به عمل جراحی کودک بیمار

بازدیدها: 405

کودک خردسال که درگیر بیماری ریه هست برای ادامه زندگی نیاز به کمک فوری دارد ، باید داروهای خاص با قیمت های سرسام آور مصرف نماید ، سال گذشته هم به این بچه کوچک توسط شما عزیزان برای خرید دارو کمک شده است.❎ پدرش کارگر و مستاجر می باشد و تمامی دارایی خود را صرف هزینه درمان فرزندش کرده که هزینه ماهیانه آن بیش از ۸ میلیون تومان می باشد.

حال در نظر داریم با کمک و یاری خداوند متعال و شما بزرگواران مبلغی تهیه و در اختیار این خانواده محترم قرار دهیم.
یا علی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

🆔 @hakeimngo

📲 9#*2*0*724*

کمک فوری به عمل جراحی پسر بیمار

بازدیدها: 403

پسر جوان که به بیماری کبد مبتلا شده جهت عمل جراحی و ادامه درمان نیاز به کمک فوری دارد ، ایشان باید قبل از عمل جراحی چند تا آمپول که خیلی هم گرانقیمت است تهیه و تزریق نماید تا عمل جراحی شود.

پدرش بیکار و ساکن حاشیه تهران می باشد که بسختی امورات زندگیش را می گذراند.

حال در نظر داریم جهت کمک به عمل جراحی و تهیه دارو و آمپول این بیمار مبلغ ۲۰ میلیون تومان تهیه و در اختیار خانواده اش قرار دهیم.
یا علی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

🆔 @hakeimngo

📲 9#*2*0*724*

کمک فوری / حال این خانواده وخیم است

بازدیدها: 508

پدر خانواده به سرطان معده و روده مبتلاست و باید سریعا عمل جراحی و شیمی درمانی شود.
همسرش مبتلا به بیماری عفونت ریه مبتلاست شده ، دختر خانواده دچار معلولیت است ، پسر خانواده هم قبلا پایش شکسته و نمی تواند بدرستی راه برود.
ساکن روستایی در غرب کشورمان و نیازمند کمک و یاری هستند ، چند ماه پیش هم با کمک شما عزیزان به این خانواده کمک شده و یکبار پدر خانواده عمل جراحی شده و باید یکبار دیگر فوری بدلیل تشخیص پزشک معالج عمل جراحی و شیمی درمانی شود.
در نظر داریم با کمک و یاری خداوند متعال و شما بزرگواران مبلغی تهیه و در اختیار این خانواده قرار دهیم.

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 9#*2*0*724*

🆔 @hakeimngo

کمک فوری به عمل جراحی دختر نوجوان

بازدیدها: 1088

دختر نوجوانی که به سرطان مغز استخوان مبتلاست جهت عمل جراحی و شیمی درمانی نیاز به کمک فوری دارد.
از سال قبل به سرطان مبتلا می باشد و چندین بار شیمی درمانی شده به دستور پزشک معالج مجددا باید تحت درمان و شیمی درمانی باشد
پدرش کارگر بوده و تمامی پس انداز خود را خرج درمان دخترش کرده است

در نظر داریم برای تامین بخشی از هزینه های شیمی درمانی این دختر بیمار مبلغی تهیه و در اختیار خانواده بی بضاعت ایشان قرار دهیم.

یا علی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

🆔 @hakeimngo

📲 9#*2*0*724*