کمک فوری به عمل جراحی نوزاد بیمار

بازدیدها: 596

نوزاد چند ماهه ای که بدلیل بیماری قلبی باید در تهران مورد عمل جراحی و درمان قرار بگیرد نیاز به کمک فوری دارد .
پدرش کارگر و ساکن یکی از روستاهای جنوب شرقی کشورمان می باشد که پرداخت هزینه های سنگین معالجه و درمان برایشان اصلا امکان ندارد و نیازمند کمک و یاری است.

در نظر داریم برای تامین بخشی از هزینه های درمان این نوزاد بیمار مبلغی تهیه و در اختیار ایشان قرار دهیم.

یاعلی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 9#*2*0*724*

🆔 @hakeimngo

کمک فوری به عمل جراحی مادر جوان

بازدیدها: 764

کمک فوری به عمل جراحی مادر جوان

مادر جوان که به سرطان سینه مبتلاست جهت عمل جراحی و شیمی درمانی نیاز به کمک فوری دارد.
ایشان ۳ دوره شیمی درمانی شده و طبق نظر پزشک معالج بعد از عمل جراحی هم باید شیمی درمانی شود.
ساکن جنوب کشورمان و ۲ بچه کوچک دارد و همسرش کارگر روزمزد است.

در نظر داریم برای تامین بخشی از هزینه های درمان این مادر جوان مبلغی تهیه و در اختیار ایشان قرار دهیم.

یاعلی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 9#*2*0*724*

🆔 @hakeimngo

کمک فوری / حال پدر و پسرش وخیم است

بازدیدها: 1911

پدر خانواده به سرطان معده و روده مبتلاست و اخیرا باید عمل جراحی و سپس شیمی درمانی شود.
پسر جوان و تنها نان آور خانواده بدلیل سانحه حین کار کردن از ناحیه دو پا خانه نشین و بیکار شده است
مستاجر و نیازمند کمک و یاری هستند
حال در نظر داریم با کمک و یاری پروردگار متعال و شما عزیزان گرامی مبلغی تهیه و در اختیار این خانواده محترم قرار دهیم.

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 9#*2*0*724*

🆔 @hakeimngo

کمک فوری به تپش قلب پدر بیمار

بازدیدها: 803

 

پدر جوان که به بیماری قلبی مبتلاست است جهت عمل جراحی نیاز به کمک فوری دارد.
ایشان در اطراف تهران مستاجر هستند ، هر دو فرزندش محصل هستند و چندین ماه است به صاحبخانه بدهکار هستند.
در نظر داریم برای کمک به عمل جراحی و سایر هزینه های ایشان مبلغی تهیه و در اختیار این خانواده بی بضاعت و آبرومند قرار دهیم.

یا علی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 *724*0*2*9#

🆔 @hakeimngo

کمک فوری به عمل جراحی و درمان جوان بیمار

بازدیدها: 0

پسر جوان که به سرطان روده مبتلا شده جهت عمل جراحی و شیمی درمانی نیا به کمک فوری دارد .
ایشان بایستی قبل از انجام عمل جراحی سریعاً سه دوره شیمی درمانی شوند ولی متاسفانه تهیه داروهای مربوطه مستلزم هزینه زیادی میباشد که تامین آن از عهده خانواده این جوان بیمار خارج است.
ساکن یکی از شهرهای غربی کشورمان و مدتهاست بیکار می باشد، دارای خانواده ای فقیر و بیمار بوده بطوری که پدر ایشان دچار معلولیت شدیدی هستند .

حال در نظر داریم با کمک و یاری پروردگار متعال و شما عزیزان گرامی مبلغی تهیه و در اختیار این خانواده محترم قرار دهیم.

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 9#*2*0*724*

🆔 @hakeimngo

کمک فوری به عمل جراحی و تامین سرپناه مادر بیمار

بازدیدها: 0

مادر میانسال که کلیه هایش را از دست داده و با دیالیز زنده است اخیرا به سرطان سینه مبتلا شده جهت عمل جراحی نیاز به کمک فوری دارد.
همسر این خانم بدلیل سکته مغزی توانایی جسمی اش را از دست داده و خانه نشین شده است .
ساکن اطراف تهران و مستاجر هستند و یک ماهه دیگه باید خانه دیگری رهن و اجاره کنند ولی توانش را ندارند.

یاعلی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 9#*2*0*724*

🆔 @hakeimngo

کمک فوری به عمل جراحی پدر و مادر خانواده

بازدیدها: 0

پدر خانواده طبق نظر پزشک معالج باید عمل جراحی دیسک کمر و پروتز گذاشته شود.
مادر جوان خانواده باید دست راستش عمل جراحی شود چون در اثر حادثه ای بی حس شده است.
ساکن محله ای در حاشیه جنوبی تهران و مستاجر هستند و نیازمند کمک و یاری می باشند.

در نظر داریم با کمک و یاری پروردگار متعال و شما عزیزان گرامی مبلغی تهیه و در اختیار این خانواده بیمار قرار دهیم.

یاعلی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 9#*2*0*724*

🆔 @hakeimngo

کمک فوری / حال این کودک وخیم است

بازدیدها: 1146

کودک ۱۰ ساله که چند ماه پیش بدلیل سکته مغزی در بستری بیماری افتاده نیاز به کمک فوری برای عمل جراحی دارد ، این کودک برای درمان باید به تهران منتقل و در یک مرکز پیشرفته تری مورد درمان و عمل جراحی قرار بگیرد
پدرش کارگر و ساکن روستایی در شمال غرب کشورمان هستند وتوان تامین هزینه های مربوطه جهت انتقال به تهران و سایر هزینه ها را ندارند.

کمک کنید برای تامین بخشی از هزینه هایش مبلغی تهیه و برای عمل جراحی این جوان بیمار در اختیار خانواده بی بضاعت آبرومند ایشان قرار دهیم.

یاعلی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 9#*2*0*724*

🆔 @hakeimngo

کمک فوری به عمل جراحی مادر جوان

بازدیدها: 789

مادر جوان که به سرطان سینه مبتلا شده جهت عمل جراحی و ادامه درمان نیاز به کمک فوری دارد ، پزشک معالج برای ایشان قبل از عمل جراحی ۳ دوره شیمی درمانی تجویز کرده اند .

ساکن اطراف تهران و مستاجر است، یک دختر کوچک دارد و همسرش قبلا کارگر بوده ولی اخیرا بخاطر تعدیل نیرو بیکار شده است .
درنظر داریم با یاری خداوند متعال و شما بزرگواران مبلغی تهیه و در اختیار این خانواده قرار دهیم.
یاعلی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

 

💳: 5022291900030667

 

📲 9#*2*0*724*

 

🆔 @hakeimngo

کمک فوری / مادر و دختر بچه خردسالش نیازمند کمک هستند

بازدیدها: 0

مادر خانواده به سرطان سینه مبتلاست و باید عمل جراحی و شیمی درمانی شود .
دختر بچه خردسالش نیز به بیماری دیابت مبتلاست و باید سریعا دروه درمانش را شروع کند ، پدرش فوت کرده و توان تامین هزینه های مربوطه را ندارند.
در نظر داریم مبلغی را با کمک شما عزیزان مبلغی تهیه و در اختیار این خانواده نیازمند قرار دهیم.

یا علی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

 

💳: 5022291900030667

 

📲 9#*2*0*724*

 

🆔 @hakeimngo