کمک فوری / نگذاریم این جوان نیازمند فلج شود

جوان تعمیرکار حدود یکماه پیش دچار سانحه وحشتناکی شده و در موقع تعمیر ماشین بدلیل در رفتن شدن جک ، ماشین روی کمرش سقوط کرده بطوری که دو عدد از مهرهای کمرش شکسته و نخاعش هم آسیب دیده و دیگر قادر به راه رفتن نیست بیمه روستایی دارد و تهیه پروتز و هزینه عمل جراحی اش حدود ۳۰ میلیون تومان است.
طبق تشخیص پزشک معالج برای اینکه ایشان بتواند سرپا بایستد باید سریعاً مورد عمل جراحی و پروتز کار گذاشته شود تا از فلج شدن همیشگی اش جلو گیری شود.
پدرش پیر و خانه نشین و مادرش هم در بستر بیماری افتاده و متاسفانه همسرش بهمین دلیل ایشان را ترک کرده است.
کمک کنید برای تامین بخشی از هزینه هایش مبلغی تهیه و برای عمل جراحی این جوان بیمار در اختیار خانواده بی بضاعت آبرومند ایشان قرار دهیم.

یا علی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 *724*0*2*9#

🆔 @hakeimngo

1 Comments

  • سلام مبلغ اندک دویست تومن شبا شد

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *