‼️کمک فوری /حال سرپرست خانواده وخیم است

مادر جوان و سرپرست خانواده که به سرطان سینه مبتلا شده نیاز به کمک فوری دارد ، طبق تجویز پزشک معالج ایشان باید شیمی درمانی و رادیوتراپی و سپس عمل جراحی شود
از همسرشان جدا شده و سرپرستی 2 بچه کوچک خود را برعهده دارد ، مستاجر در اطراف تهران است بطوری که برای امرار معاش نیاز به کمک دارد.
کمک کنید برای تامین بخشی از هزینه هایش مبلغی تامین و در اختیار این مادر بی بضاعت قرار دهیم.
یا علی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 9#*2*0*724*

🆔 @hakeimngo

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *