کمک فوری/نگذاریم این پدر جوان فلج شود

پدری جوان که بعلت تصادف دیسک کمرشان پاره شده و در حال حاضر کاملاً از کار افتاده جهت عمل جراحی نیاز به کمک فوری دارد .
مستاجر و ساکن یکی از شهرهای شمالی می باشد ، دو دختر کوچک دارد که دانش آموز می باشند.
بیکار شده و توانایی تامین هزینه جراحی و بستری را ندارند و همسرش با کارگری در منازل مردم اموراتشان را به سختی می گذزاند که همان نیز صرف مایحتاج روزانه خانه و فرزندان می شود.
در صورت عدم عمل جراحی سریع برای همیشه خانه نشین و از کمر فلج می شوند.
درنظر داریم با یاری خداوند متعال مبلغ ۲۰ میلیون تومان برای کمک به تامین هزینه های عمل جراحی و سایر هزینه های مربوط به ایشان جمع آوری و در اختیار ایشان قرار دهیم.

یا علی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

🆔 @hakeimngo

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *