کمک فوری / حال سرپرست جوان خانواده وخیم است

مادر جوان و سرپرست خانواده که در بستر بیماری افتاده برای عمل جراحی فوری نیاز به کمک دارد. ایشان بدلیل دیسک شدید کمر توان حرکت ندارد.
ساکن محلی ای در جنوب تهران و مستاجر است و همسرش نیز فوت کرده است .
سه بچه کوچک دانش آموز دارد و تا چند ماه پیش کارگر خدماتی بوده .
پزشک معالج برای ایشان عمل جراحی کمر و کار گذاشتن پروتز تجویز کرده که توان تامین هزینه تهیه تجهیزات پزشکی و عمل جراحی را ندارد .

در نظر داریم با یاری خداوند متعال مبلغ 20 میلیون تومان برای کمک به تامین هزینه های عمل جراحی و سایر هزینه های مربوطه جمع آوری و در اختیار ایشان قرار دهیم

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

🆔 @hakeimngo

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *