کمک فوری / حال این کودک وخیم است

کودک ۱۰ ساله که چند ماه پیش بدلیل سکته مغزی در بستری بیماری افتاده نیاز به کمک فوری برای عمل جراحی دارد ، این کودک برای درمان باید به تهران منتقل و در یک مرکز پیشرفته تری مورد درمان و عمل جراحی قرار بگیرد
پدرش کارگر و ساکن روستایی در شمال غرب کشورمان هستند وتوان تامین هزینه های مربوطه جهت انتقال به تهران و سایر هزینه ها را ندارند.

کمک کنید برای تامین بخشی از هزینه هایش مبلغی تهیه و برای عمل جراحی این جوان بیمار در اختیار خانواده بی بضاعت آبرومند ایشان قرار دهیم.

یاعلی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 9#*2*0*724*

🆔 @hakeimngo

1 Comments

  • سلام باشید احساب فرستام

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *