کمک فوری به عمل جراحی دختر بچه بیمار

دختر بچه خردسال برای ادامه زندگی نیاز به کمک فوری دارد ، این دختر بچه در مغزش توده ای به وجود آمده که طبق تجویز پزشکان سریعا باید جراحی و توده از سرش خارج و سپس شیمی درمانی شود.
پدرش کارگر و توانایی تامین این هزینه را ندارد و اندک پس اندازش را صرف شیمی درمانی قبل از عمل جراحی این کودک بیمارش کرده است و برای جراحی و شیمی درمانی بعدی دیگر توانی ندارد.

درنظر داریم با یاری خداوند متعال مبلغ 30 میلیون تومان برای کمک به تامین هزینه های عمل جراحی و سایر هزینه های مربوط به ایشان جمع آوری و در اختیار خانواده ایشان قرار دهیم.

یاعلی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 9#*2*0*724*

🆔 @hakeimngo

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *