کمک فوری / حال این پدر جوان وخیم است

پدر خانواده ای ۴ نفره که مبتلا به نارسایی قلبی است جهت انجام عمل جراحی قلب باز نیازمند کمک فوری است.
مستاجر و فرزندانش نیز محصل هستند و چندین ماه است که به صاحبخانه و اقوام بدلیل بیکاری بدهکار هستند.
در نظر داریم برای کمک به عمل جراحی و سایر هزینه های ایشان مبلغ ۱۵ میلیون تهیه و در اختیار این خانواده پدر بی بضاعت و آبرومند قرار دهیم.

یاعلی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

🆔 @hakeimngo

2 Comments

  • مبلغ یک میلیون تومان بابت پدر صاحب چهار فرزند منتظر جراحی قلب از طرف یک خیر پرداخت شد

  • سلام
    برای این آقا هنوز کمک جمع میکنید؟
    اگه آره چقدرش مونده؟

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *