کمک فوری به زنده ماندن فرشته آسمانی

مادری اهل یکی از روستاهای مرزی در شمال غرب کشور از چند ماه پیش به بیماری سرطان معده مبتلا شده است به کمک نیاز دارد ، همسرشان کشاورز بوده و تمامی سرمایه اش را که یک زمین کوچک کشاورزی بوده را به خاطر هزینه درمان همسرش فروخته و بابت دارو و درمان هزینه کرده است. ایشان باید 2 دوره دیگر مورد شیمی درمانی قرار بگیرد و سپس عمل جراحی شود.

کمک کنید برای تامین بخشی از هزینه هایش مبلغی تهیه و برای عمل جراحی این مادر بیمار در اختیار خانواده بی بضاعت آبرومند ایشان قرار دهیم.

یا علی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 *724*0*2*9#

🆔 @hakeimngo

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *