کمک فوری به تامین هزینه عمل جراحی مادر جوان

مادر جوان که ازچند سال پبش بر اثر سقوط از پله ها آسیب دیده و در کمر ایشان پروتز کار گذاشته شده نیاز به عمل جراحی فوری دارد.
همسرشان فوت کرده و سرپرست خانواده با سه فرزند خردسالشان می باشند که در حال حاضر قادر به اشتغال نمی باشند
در نظر داریم مبلغ ۲۰ میلیون تومان تهیه و در اختیار این مادر بیمار قرار دهیم.

یا علی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

🆔 @hakeimngo

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *