کمک فوری به ادامه درمان کودک خردسال

کودک خردسال که بعلت نارسایی قلبی باید سریعا عمل جراحی شود نیاز به کمک فوری دارد .
تا کنون چند بار مورد عمل جراحی قرار گرفته ولی متاسفانه باید یکبار دیگر نیز در تهران عمل جراحی شود تا بتواند به زندگی خود ادامه دهد.
خانواده اش ساکن روستایی در جنوب کشورمان و پدرش کارگر است
کمک کنید برای تامین بخشی از هزینه های عمل جراحی و سایر هزینه های مربوطه ، مبلغی تهیه و در اختیار این خانواده بی بضاعت آبرومند قرار دهیم.

یاعلی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

🆔 @hakeimngo

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *