کمک فوری برای درمان پدر جوان بیمار

بیمار پدر جوان و دارای یک فرزند است که به سرطان خون مبتلا می باشد ، پزشکان 3 دوره شیمی درمانی برایش تجویز کرده اند مستاجر است و وضعیت مالیش بد است.

ساکن شمال و مستاجر می باشد.

کمک کنید برای تامین بخشی از هزینه هایش 15 میلیون تومان تهیه و در اختیار این خانواده بی بضاعت آبرودار قرار دهیم.

یا علی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 *724*0*2*9#

🆔 @hakeimngo

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *