کمک به تامین هزینه عمل جراحی مرد جوان

مرد جوان 28 ساله از استانهای غربی کشورمان متاسفانه چند سال پیش دچار برق گرفتگی شدید و از ناحیه دو دست معلول شدند بطوری که هر دو دست ایشان از ساق قطع شده است .
تا کنون چندین بار مورد عمل جراحی قرار گرفته اما نتیجه مطلبوب حاصل نشده است ولی حالا پزشکان دوباره عمل جراحی را تجویز کرده اند تا بتوانند برایشان پروتز کنند ولی دیگر توان تامین هزینه عمل و تهیه پروتز مصنوعی دستش را ندارد و نمی تواند کارهای روزانه اش را انجام دهد.
این پسر جوان که نان آور خانه بود از آن زمان بیکار و بنابر خانه نشین شده و محتاج دیگران.
کمک کنید برای تامین بخشی از هزینه هایش مبلغ ۲۰ میلیون تومان تهیه و برای عمل جراحی این جوان بیمار در اختیار خانواده بی بضاعت آبرومند ایشان قرار دهیم.

کمک کنید برای تامین بخشی از هزینه هایش مبلغی تهیه و برای عمل جراحی این جوان بیمار در اختیار خانواده بی بضاعت آبرومند ایشان قرار دهیم.

یا علی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 *724*0*2*9#

🆔 @hakeimngo

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *