چشم انداز

این موسسه بر آن است تا ضمن گسترش دامنه ارتباطات با نهادهای داخلی و بین المللی از پتانسیل های موجود برای تبیین اهداف ، جلب توجهات و حمایت نهادهای مسؤول به نفع جامعه هدف خود بهره برداری نماید تا در قالب “اهداف چشم انداز” نسبت به ارایه خدمات مؤثر اقدام نماید :

1- بهره مندی از شبکه منسجم نیکوکاران و خیرین مقیم داخل و خارج از کشور در جهت حل مشکلات مالی خانواده های تحت پوشش و بیماران نیازمند موردی
2- انجام برنامه های توانمندسازی جهت بهبود کیفیت زندگی خانواده های تحت پوشش
3- ترویج هنجارهای فرهنگی و بستر سازی برای اجرای سنت های حسنه وقف، صدقه و زکات
4- ایجاد ارتباط موثر با سازمانها، موسسات و نهادهای دولتی و خصوصی در جهت حمایت از خانواده های تحت پوشش و بیماران نیازمند موردی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *