بازدیدها: 2159

موسسه خیریه حامیان مهر حکیم تهران

(مهرآذری سابق)

خیریه حکیم با اولویت انجام کلیه ی امور عام المنفعه و حمابت های مادی و معنوی از خانواده های نیازمند ،معلولین، ایتام، بیماران سرطانی و بیماران خاص تشکیل شده است.

مدت فعالیت موسسه بصورت نامحدود می باشد و طبق ماده 26 اساسنامه کلیه اعتبارات لازم از طریق اعانات و کمکهای مردمی و خیرین بزرگوار و هیات امنا موسسه تامین می گردد.

اگر انسان از دیدن فقیر درجامعه دلتنگ و ناراحت نشود به راحتی می توان گفت از عواطف انسانی و نوع دوستی بشری بویی نبرده است و تقریبا کمتر انسانی را می توان یافت که نسبت به فقرا بی تفاوت باشد و از کنارفقیران بدون تامل بگذرد اما مهم تر از ابراز عواطف وکمک به فقیراناین است که فکرکنیم چرا با این پدیده دردناک درجامعه روبه رو هستیم ؟

انچه اسلام با تاکید درباره آن سخن گفته،این است که محروم بودن محرومان وگرسنگی گرسنگان وبرهنگی برهنگان و نیازمندی نیازمندان و بینوایی بینوایان ،معلول قضاوقدرالهی نیست،زیراکه خداوند مردمان را آفریده وبرای آنان روزی و آنچه زندگی ایشان به آن وابسته است فراهم ساخته است:

نحن قسمنا بنهم معیشتهم فی الحیاه الدنیا ماامکانات زندگی را درمیان مردمان تقسیم کرده ایم وبرای همگان سهمی قرار داده ایم .(زخرف آیه32)

بنابراین،پس فقر و بینوایی و دیگراموریادشده ازکجا سرچشمه می­گیرد ومی­جوشد؟بدون شک امورفاجعه آمیزیادشده چیزهایی است که ثروتمندان باید آن را پاسخ دهند.

پیامبراکرم(ص)می فرماید:((إن الله جعل ارزاق الفقراء فی اموال الاغنیاء))(مستدرک الوسائل)

خداروزی تهیدستان رادراموال ثروتمندان قرارداده است ،پس اگرگرسنه و برهنه بمانند،پس آن گناه ثروتمندان است.

ازاین رو امیرمومنان علی (ع)می فرماید:هیچ فقیری گرسنه نماند مگرآن که توانگری ازدادن حق اوممانعت کرد.

(نهج البلاغه،فیض الاسلام،ص1242)