بازدیدها: 685

امور پذیرش ، بررسی و بخشی از خدمات خانواده های تحت حمایت خیریه حکیم از جمله فعالیتهای واحد مددکاری می باشد که به تفصیل در زیر بیان می گردد :

– مصاحبه تلفنی اولیه

– تنظیم نوبت جهت ملاقات مددکاری و مصاحبه حضوری با مدیرعامل

– بررسی و دیدار حضوری از خانوار مراجعه جدید و دیدار از خانواده کددار بر اساس روزشمار دیدار

منظور از دیدار همان مراجعه گروه دیدار که همگی از بانوان هستند به درب منازل خانواده های تحت حمایت به طوری که همسایه ها و … مطلع نشوند می باشد که هدف از آن ، دیدار از خانواده جهت برقراری ارتباط مستقیم ، مطلع شدن از شرایط و وضعیت کنونی خانوار و نیازها ، توزیع اقلام خوراکی و غیر خوراکی اهدایی توسط نیکوکاران ، مشاوره و راهنمایی در زمینه های فرهنگی ، آموزشی و … و بهره مندی از نیروهای داوطلب خیریه و جلب مشارکت آنان می باشد .

– اعلام نظریه و گزارش به شورای مددکاری جهت تصمیم گیری نوع خدمات حمایتی در شورا

– تشکیل و تکمیل پرونده ها به صورت سخت افزاری و نرم افزاری

این واحد دارای بانک اطلاعاتی کامل و محرمانه در زمینه اطلاعات خانواده و شرح مشکلات این عزیزان می باشد .

– توزیع اقلام غیر نقدی اهدایی خیرین بین خانوار تحت حمایت بر اساس نوبت و اولویت نیازسنجی های از قبل انجام شده

– معرفی سرپرست خانوار به واحد خودکفایی و اشتغال

با تکمیل فرم علاقه مندی توسط خانوار تحت حمایت ، افراد مستعد کار به واحد خودکفایی و یا واحد هایی که درخواست نیروی کار دارند معرفی می گردند .

برخی خدمات حمایتی مستقیم به خانواده های تحت حمایت به شرح ذیل می باشد :

– مستمری ( نقدی ) : کلیه خانواده های تحت حمایت خیریه حکیم ، به صورت ماهیانه و بر اساس تعداد اعضای تحت تکفل خانوار ، مبالغی به عنوان مستمری (واریز به حساب بانکی) دریافت می نمایند .

غیر نقدی : در جهت تکریم و همچنین حفظ و ارتقاء عزت نفس خانواده های تحت حمایت ، اقدام به توزیع سبد کالا برای کلیه خانواده های تحت حمایت خیریه می نماید.