بازدیدها: 771

این موسسه در تاریخ 90/12/1 به شماره 28833 و شماره شناسنامه ی ملی 10320733191 و تحت مجوز و نظارت سازمان بهزیستی کشور به ثبت رسید و فعالیتش را به نام خداوند متعال آغاز نمود. موسسه خیریه حکیم (مهرآذری سابق) تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضاء ، ارکان ، موسسین و هیات مدیره آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.