فراخوان کمک فوری به ادامه زندگی پدر جوان

پدر جوان وکارگر اخیرا معلوم می شود که در سر خود دارای تومور مغزی است و طبق نظر پزشک معالج باید در سریعترین زمان ممکن مورد عمل جراحی قرار بگیرد ، سپس چندین مورد شیمی درمانی شود ولی متاسفانه بدلیل عدم توانایی مالی عمل جراحی ایشان به تعویق افتاده است.

پدر بیمار که متاسفانه مستاجر بوده و دارای یک فرزند است، بیکار می شود و هم برای همیشه از کار افتاده

کمک کنید برای تامین بخشی از هزینه هایش مبلغی تهیه و برای عمل جراحی این پدر بیمار در اختیار خانواده بی بضاعت آبرومند ایشان قرار دهیم.

یا علی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 *724*0*2*9#

🆔 @hakeimngo

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *